Kinh chú đại bi ( có chữ )

Người Tụng: Thầy Thích Trí Thoát tụng

Nguồn: youtube.com

anhsangphatphap.com

Những bài mới hơn

 

Những bài cũ hơn