Hạnh Bố Thí Là Gì

Người giảng: Hòa thượng Thích Từ Giang

Nơi giảng: Chùa Linh Quang Tịnh Xá

Ngày 14/10/2014
40/60 Nguyễn Khoái, P2, Q4, TP.HCM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật
website http://anhsangphatphap.com

Những bài mới hơn

 

Những bài cũ hơn