Đạo Tràng Tại Gia Trì Chú Lăng Nghiêm

 

Người giảng: Hòa thượng Thích Từ Giang

Nơi giảng: Chùa Linh Quang Tịnh Xá
Ngày 20/01/2015 ( Năm Ất Mùi )
40/60 Nguyễn Khoái, P2, Q4, TP.HCM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật
website http://anhsangphatphap.com

Những bài mới hơn

 

Những bài cũ hơn