Chánh Nghĩa Chữ Tu là như Thế Nào

Người giảng: Hòa thượng Thích Từ Giang

Nơi giảng: Chùa Linh Quang Tịnh Xá
Số 40/60 Nguyễn Khoái, P2, Q4, TP.HCM


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật
website http://anhsangphatphap.com

Những bài mới hơn

 

Những bài cũ hơn